Werkwijze

Christianne van de Wal begeleidt in een veilige, ontspannen omgeving kinderen en jongeren die een vorm van rouw te verwerken hebben. Zij biedt hulp in iedere fase van het verwerken van verlies en/of verdriet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verscheidene op het kind aangepaste creatieve en communicatieve middelen. Op zowel verbale als non-verbale wijze gaat Christianne met het kind aan de slag, waarbij het initiatief voor de gekozen methode bij beide partijen kan liggen.